O BNG responde á Xunta de Confrarías sobre o escaso uso da língua na Semana Santa

Dende o Bloque Nacionalista Galego de Ferrol, ao fío das declaracións da Xunta Xeral de Confrarías de Semana Santa ao respecto do seu último comunicado, sobre o escaso uso da língua galega neste evento, indicaron que «tal e como se recolle na última clausula do Convenio entre esta entidade e o Concello de Ferrol, as difusións relativas ao obxecto deste conevio deberán facerse en galego».

«En calquera caso,  en cumprimento da ordenanza de Normalización Lingüistica deste Concello no artigo 2.3, recóllese a obriga do Concello de Ferrol de velar polo cumprimento desta ordenanza a nivel interno e nas actividades nas que participe, incluídos os convenios. Desde o BNG o único que estamos a facer e cumprir coa nosa obriga».

Fuente: Galicia Artabra Digital


Añado:

El Convenio Concello/Cofradías es para organización de procesiones, no para difusión. Ese es el de la Xunta de Galicia. Los del BNG parecen algo perdidos.


Freeman Galicia